Faaborg kirke
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
 
   
     
 
 
 
Menu  

Fødsel

 

Det er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet. En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.

 

Når fødsel sker på et hospital

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden (kommunen i Sønderjylland eller sognet i resten af landet).

 

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret.

 

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Når myndighederne modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødslen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn.

Anmeldelse af faderskabet skal ske elektronisk med digital signatur/NemID på www.borger.dk.

Ønsker I ikke fælles forældremyndighed skal I rette henvendelse til Statsforvaltningen!

 

Ved hjemmefødsel

Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal I selv som forældre anmelde fødslen, til sognet hvor den har fundet sted senest 14 dage efter fødslen. Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur/NemID på www.borger.dk.

 

 
 
 
 
  Faaborg kirke, Kirkestræde 11, 5600 Fåborg